Rekisterin pitäjä: Doandwear Risto Lehto tmi
Jaluskatu 3 D 22, 20540 Turku
risto@ristolehto.net
P. 040 554 3954

Rekisterin nimi: Doandwear Risto Lehto tmi asiakas- ja markkinointirekisteri

Tarkoitus:

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien javelvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle

Tietosisältö: 

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:
Nimi
Sähköpostiosoite
Matka- ja/tai muu puhelinnumero
Organisaatio ja asema
Organisaation osoitetiedot
Yhteysloki

Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista
internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

Tietojen luovutus:

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten
tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja
muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä